Eida.cz - Špičky února

Špičky února

20. února 2016, 16:32 Eida

Únor je vž­d­ycky ne­o­by­čejně tem­ný, mrazivý a ne­přít­ulný. Havrani v parku zma­teně pokři­ku­jí, do­cháze­jí jim oříšky, kte­ré by moh­li přenáš­et ve svých pařát­cích a pak je klovat ja­ko za­konzervované lé­to v uli­cích. Je za­tím málo špi­ček, asi jich dřív bývalo víc. Těžko říct, po­slední dny a no­ci stejně opět splynuly do jedno­ho pe­kelného a roz­mazaného okamžiku.

Něk­te­rá rá­na před úsvi­tem ale vi­sel ve vz­du­chu už ten co rok oče­kávaný přís­lib schůdnos­ti, písně ja­ra, co na­paluje myšl­enky čajem. A mís­to špi­ček ze ze­mě z nich vy­lézaly pa­ra­lelní dějové li­nie, au­to­bi­o­grafické příb­ěhy uchopené ču­máčky.

Eida
Tento článek přečetlo již 111 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář