Eida.cz - Matemagie

Matemagie

Matemagie

Trochu lehkého matemagična, protože je k neuvěření, co všechno se dá tak snadno zapomenout.

Rekurentní opravy

Matemagie | Eida 29. května 2016, 06:53
Kdo ovlá­dá mi­nu­lost, ovlá­dá přít­ulnost. Kdo ovlá­dá přít­ulnost, ovlá­dá všechno ostat­ní. To ví kaž­dý. Čas je kon­stan­ta, možná se mění jenom do­ba a éry, kte­ré už nelze změnit. Ale ská­kat v do­bách a snažit se na­pravovat chy­by, i když…
Přidat komentář Celý článek