Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Fotopostřehy

Únorové mrazidlo

Fotopostřehy | Eida 28. února 2018, 14:06
Únor je vž­d­ycky skoupý na slova a navíc v něm jsou ne­jen ne­ko­nečně tem­né no­ci plné zi­my, tmy, ra­ráš­ků a smutné Zuza­ny, ale ta­ky za kaž­d­ým ro­hem číh­a­jí­cí útok a hry s nenulový­mi souč­ty. To všechno a dost možná i ně­co navíc dě­lá z…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Jeden rok na býčka

Den za dnem | Eida 2. února 2018, 19:27
Na Hromni­ce schovej sví­ce. Druhý únor je dnem, kdy ko­nečně po útrapách běh­em úsvi­tu při­chází první oprav­dové slun­ce a je možné schovat všech­ny do­sud vyn­dané vánoční oz­do­by zpátky do kra­bic. Sa­mozřejmě mrazivé a hodně tem­né no­ci…
Přidat komentář Celý článek
iOS

Vzhůru do minulosti

Software / iOS | Eida 15. ledna 2018, 16:27
Za­tím­co se ce­lý svět 2018 zmí­tá tak tro­chu v chao­su všech bez­pečnost­ních tragé­d­ií a li­dé bre­čí nad svý­mi bezdrá­tový­mi pro­ce­so­ry od In­te­lu a ope­rační­mi sys­témy od Micro­sof­tu, kde­si v hlavách na­šich vz­dušných bu­dek znovu planou…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Cesty z laborky

Den za dnem | Eida 4. ledna 2018, 15:08
Něj­ak to už není, co to bývalo. Nový kalen­dář­ní rok si­ce od­star­toval, ale na­plno začne zce­la jis­tě až něk­dy v půl­ce ja­ra, kdy se už bu­de vše ze­lenat. Do té do­by asi ne­bu­de nic, ne­bo spíš nic moc, spíš nic, než moc. A noc.…
Přidat komentář Celý článek
Z kočičího mlýnku