Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Konec se zimou

Den za dnem | Eida 28. března 2017, 00:36
Ko­nečně to spadlo. První jarní dny. Če­kání na ně bylo do­slova ne­ko­nečné a v těch po­sledních do­cházel dech úplně ze vše­ho nej­víc. I le­tos mám po­řád ješ­tě před oči­ma výj­ev z nesku­tečně dávné do­by, kdy dvě po­trh­lé sleč­ny na­bo­so...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Špičatá morálka

Den za dnem | Eida 23. února 2017, 05:22
Špi­ča­tost je sta­tis­tická charak­te­ris­tika roz­děl­ení, je ja­kým­si roz­díl­em po­mě­ru čtvr­tého cen­t­rálního mo­men­tu ku čtver­ci rozptylu a oby­čejné trojky. Je to zvlášt­ní, ne pětky, ale trojky. Trojka je ale ta­ky prvo­čís­lo. Nad...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Bolestivé začátky

Den za dnem | Eida 5. února 2017, 21:27
Vy­čerpání ze za­čátku úno­ra kaž­d­o­ročně ne­be­re kon­ce. Opět je tma, zi­ma, za oknem ra­ráš­ek a Zuza­na hro­zí najednou na kaž­d­ém ro­hu. Vánoční výz­do­ba od Mar­ti­na do Hromnic vza­la ko­nečně za své a ve vznik­lém vz­duchoprázdnu a ti­chu...
Přidat komentář Celý článek