Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Den za dnem

Advent utekl

Den za dnem | Eida 19. prosince 2018, 15:02
Něk­dy ad­vent­ní čas je a jin­dy ne. Asi zál­eží na roku, kon­s­te­la­ci hvězd a množ­ství upírů v za­hrád­ce. Le­tošní dob­ro­druž­ství se s ním vy­po­řá­d­alo po svém, a to do­slova. Kaž­dý den byl přeplněný roz­ličný­mi nástraha­mi, kte­ré stále ne a…
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Hry Vánoc

Den za dnem | Eida 1. prosince 2018, 15:46
Sníh hned prvního pro­sin­ce je velká věc. Je­ho první záchvěvy jsou větši­nou v pon­dělí ve druhém ne­bo tře­tím lis­topa­dovém týd­nu, pak právě na úvod pro­sin­ce a do kon­ce roku ja­ko když utne. Je to plán, kte­rým se ce­lý ve­smír už…
Přidat komentář Celý článek
Ob­do­bí dýní a kva­lit­ního po­sle­chu Hellowe­enů je si­ce už něj­a­ký ten tý­d­en pryč a zábavné po­ča­sí vystří­daly první lis­topa­dové mra­zy a ml­hy, nicméně na dýně ja­ko ta­kové není ve sku­tečnos­ti nik­dy poz­dě. Nik­dy, fakt. Dýňky jsou navíc…
Přidat komentář Celý článek
Výlety

Podzimní výlety

Výlety | Eida 11. listopadu 2018, 18:01
Ke kon­ci říj­na vž­d­ycky při­j­de krátké pře­c­hodné ob­do­bí, kdy se po­ho­dové lé­to pozvol­na změní na ka­bá­tové dny. Le­tos nic ta­kového téměř ne­bylo, skok do zi­my při­šel ne­če­kaně a pří­mo. A přes­to. Podzimní přír­o­da dove­de vy­malovat ta­kové…
Přidat komentář Celý článek