Eida.cz

Eida.cz

Sydämellisesti tervetuloa kahvilaan! Välkommen till café. Vítejte v kavárně.

Nejnovější články

Linux Den za dnem Z kočičího mlýnku
Všechno je kroko­dýl. Ne­bo ale­spoň tak něj­ak se to dřív říkalo a byl to vlastně za­se jen kon­cept, ja­ká­si sko­rovánoční, re­la­tivně ne­mocná sen­ti­men­ta­li­ta, ma­jí­cí za cíl bez oche­chulí a ryze sym­bo­licky vy­jád­ř­it tu zby­tečně složi­tou...
Přidat komentář Celý článek
Linux

Trojité zaoblení

Software / Linux | Eida 29. listopadu 2016, 22:06
Všechno funguje a ne­mu­sí­me se o to sta­rat, po­ví­dal náš pro­cesní Chobů­tek a po­píj­el si v kli­du pivíka ve své kan­ce­láři s lebkou. Přes­tože to mys­lel iro­nicky, je to čas­to prav­da, te­dy pokud se někam na­sa­dí chyt­ré techno­logie pro...
Přidat komentář Celý článek
Den za dnem

Plně digitální agenda

Den za dnem | Eida 22. listopadu 2016, 23:36
Dlouhé podzimní dny. Jsou s ni­mi jen sta­ros­ti a trápení. A ne­do­sta­tek odpo­činku, kte­rý se po­chopi­telně kaž­d­ou chví­li pro­jevuje. Je velkým štěs­tím, že na okně září vánoční výz­do­ba a všechno je ta­kové ba­revnější, volnější....
Přidat komentář Celý článek