Eida.cz - Software − BSD

Software − BSD

Software − BSD

UNIX a jeho BSD deri­váty – to jsou oprav­dové ope­rační sys­témy pro oprav­dové po­čí­tače.

Debian GNU/kFreeBSD jako stable

Software / BSD | Eida 11. května 2013, 18:02
Je kvě­ten, nejkru­tější mě­síc ze všech. Prší, so­bo­ta řá­dí jak divá a na ve­čer se ně­co chys­tá. Kaž­d­o­pád­ně jsem si mezi ne­ko­nečný­mi ne­smy­slný­mi pro­jek­ty ko­nečně na­šel tro­chu ča­su i na to, co mě vážně baví, a roz­ho­dl se po­řád­ně se…
Přidat komentář Celý článek