Eida.cz - Software − Matlání v Office

Software − Matlání v Office

Software − Matlání v Office

Experimentální ztráta času pro dočista prázdné lidi. Aneb proč něco dělat jednoduše, když už máme ty Office. Věnováno především Romance a paní docentce Ťuťu.

To­hle je his­to­ricky první - do­slova pi­lot­ní - článek z expe­ri­men­tální série, co ko­nečně ne­bu­de úplně na úrovni :). Kdo bu­de chví­li fi­kaně go­oglovat, začne zce­la jis­tě a s při­býva­jí­cím ča­sem čím dál ví­ce na­cházet v diskusních…
Přidat komentář Celý článek