Eida.cz - Ikony na nic

Ikony na nic

1. září 2010, 21:24 Eida

Potkal mě teď ne­mi­lý re­bo­ot, s ním ale na druhou stranu i pár up­da­tů - mezi ji­ný­mi Last.fm scrobbler po­výšil na verzi 1.5.4..26864. Není mi jasné, jest­li bylo ně­co přeh­lédnu­to či niko­liv, kaž­d­o­pád­ně jsem do­stal do­jem, že zmize­la možnost skrýt je­ho iko­nu v Docku. Je kula­tá a ne­příj­em­ná a ple­te se, pokud se Last.fm spouští spo­lečně s iTu­nes a vůb­ec tak něj­ak to ne­vy­pa­dá hez­ky.

Pokud se ch­ce­te zbavit doc­kové iko­ny vlastně ja­kéhoko­liv pro­gra­mu, sta­čí do je­ho .app/Con­tents/Info.plist při­dat násle­du­jí­cí:

NSUIElement
1

To by mělo být do­sta­tečné. Po­chopi­telně je potře­ba si vzít práva pro zápis do ono­ho Info.plist, snad to není potře­ba připo­mínat. Tak kvak.

Eida
Tento článek přečetlo již 160 čtenářů (0 dnes).

Komentáře

Nový komentář